© Commeyne 2024

Privacy

With by plenso

Begraven worden of crematie? Wij helpen je bij je keuze.

Heb jij al eens nagedacht over wat er na je dood met je lichaam moet gebeuren? Hoewel het verschil tussen begraven en gecremeerd worden voor de meeste mensen duidelijk is, lijken velen het moeilijk te hebben om hierin een keuze te maken, vooral als er geen religieuze reden is om één van beide opties te prefereren. De een vindt het belangrijk om te doen wat zijn nabestaanden willen, de ander wil liever zelf beschikken over het lot van lijf en leden.

In ieder geval, om jou toe te laten goed geïnformeerd en weloverwogen te beslissen, overlopen we graag even de alternatieven met jou.

De geschiedenis in het kort

Omgaan met de dood is van alle tijden. Het is een fenomeen waarmee iedereen ooit geconfronteerd wordt. Niets is zo essentieel, niets vertelt zo veel over het maken van (de laatste) keuzes. Doorheen de lange geschiedenis van de dood zien we dat elke bevolkingsgroep zijn eigen rituelen ontwikkelde, vaak onder invloed van klimatologische of economische omstandigheden en bepaald door levensbeschouwelijke en religieuze ideologieën.

In onze streken is dat niet anders. In 785 vaardigde Karel de Grote wetten uit die begraving voor christenen verplichtte en crematie verbood. Zo wilde hij komaf maken met wat toen als 'heidense' gebruiken beschouwd werden. Hierdoor kreeg de teraardebestelling in onze contreien het overwicht. Het kerkhof rond de kerk werd de optimale plek om begraven te worden. Wie het kon betalen, schafte zich zelfs een laatste rustplaats aan in de kerk en dan nog liefst zo dicht mogelijk bij het hoofdaltaar. Pas in de 18de eeuw gingen de eerste stemmen op om de eeuwenlange band tussen kerk en kerkhof te doorbreken. De uiteindelijke stap naar neutrale, geloofsonafhankelijke begraafplaatsen liet echter lang op zich wachten en ging niet zonder slag of stoot. Tot een flink stuk in de 20ste eeuw bleef in Vlaanderen een culturele en politieke voorkeur voor begraving bestaan.

Toch zijn er in Vlaanderen vandaag twee bestemmingsmogelijkheden voor stoffelijke resten: teraardebestelling of crematie. Sinds 1932 is het immers wettelijk mogelijk om gecremeerd te worden en sedert 1977 is elke gemeente verplicht om over een strooiweide en een columbarium te beschikken. In 1983 opende in Antwerpen het eerste Vlaamse crematorium de deuren. In 1990 werd het mogelijk om de assen in zee uit te strooien, en sinds 2001 is er ook een mogelijkheid om de assen mee naar huis te nemen, te begraven of uit te strooien op een privéterrein. Door een wijziging in het decreet mag de as van een overledene sinds 2016 ook op strikt afgebakende zones van het openbaar domein begraven of uitgestrooid worden, zoals in een bos of een park.

Concessies?

Als je het stoffelijk overschot of de as van een overledene wenst te begraven, krijg je te maken met concessies. Dat is eigenlijk een aangekocht plaatsje op de begraafplaats dat zal dienen als laatste rustplaats. Dat kan een grondconcessie (voor teraardebestelling van een kist) zijn, een urneveldconcessie (voor teraardebestelling van een urne) of een columbariumconcessie (voor bijzetting van de urne in de urnemuur).

Wie er in één concessie begraven mogen worden is strikt bepaald. Een concessie kan dienen voor de aanvrager, de echtgeno(o)te van de aanvrager, de bloed- of aanverwanten en personen aangeduid door de concessiehouder die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Welk van bovenstaande concessietypes je ook kiest, de prijs die je betaalt is vooraf vastgelegd en altijd dezelfde. In de Roeselaarse begraafplaatsen heb je de keuze tussen (gratis) concessies van 10 jaar, of betalende van 30 of 50 jaar. Betalende concessies kunnen aan het einde van de looptijd over het algemeen verlengd worden. Concessies voor “eeuwig” worden niet meer verleend.

Teraardebestelling, een traditioneel ritueel

Met teraardebestelling wordt het traditionele begraven in een kist bedoeld. In het verleden kozen veel mensen voor begraven, omdat de nabestaanden een plekje zouden hebben om naar toe te gaan, maar omdat je ook grafrechten moet betalen, is begraven vaak duurder dan cremeren. De prijzen van de zogenaamde grafconcessies worden door de gemeente bepaald en zijn dus overal anders. Wij geven je in ons overzichtje de huidige tarieven voor Groot-Roeselare.

Bij de keuze voor een traditionele begrafenis heb je een aantal opties:

1.         Teraardebestelling in volle grond

a.        Voor één persoon

De gemeente waar een overledene gedomicilieerd is, kan die persoon desgewenst kosteloos begraven. Een normale grafrust bij teraardebestelling in volle grond duurt 10 jaar. Daarna kan de gemeente het graf verwijderen. In zo’n graf kan slechts één persoon begraven worden. Een grafsteen plaatsen is hier niet verplicht. Er wordt een houten kruis met de naam van de overledene aangebracht en daarvoor wordt een kleine kost aangerekend.

We geven nog mee dat het gedeelte van het kerkhof waar je terechtkomt als je kiest voor kosteloos begraven vaak minder georganiseerd is en daarom minder aantrekkelijk om te bezoeken als herdenkingsplek.

b.        Voor maximum twee personen

Naast het normale graf voor één persoon kan je ook kiezen voor een familiegraf in volle grond (tot twee personen). Hierbij neem je een concessie voor een periode naar keuze van 30 of 50 jaar. Daarvoor betaal je de gemeente een vastgesteld bedrag. Voor inwoners van Roeselare die begraven worden op een begraafplaats in Roeselare is dat momenteel €600 voor 30 jaar of €1000 voor 50 jaar. Niet-inwoners betalen het dubbele. Voor andere gemeentes en begraafplaatsen geven we je de correcte prijzen door tijdens de bespreking van de uitvaart. Na verloop van de concessieperiode kan de grafrust tegen betaling verlengd worden. Je bent verplicht een grafsteen te plaatsen. Je kan de grafsteen vrij kiezen.

2.         Teraardebestelling in een normgraf

Een normgraf voldoet aan zeer strikte normen inzake graftekens en beplanting. Zo worden op de begraafplaats perken gecreëerd met een zeer eenvormig uitzicht. In Roeselare zijn normgraven enkel beschikbaar op de begraafplaats in de Groenestraat. Er kunnen foto's bevestigd worden van maximaal 15 cm x 10 cm en 7 mm dikte. Hierbij neem je een concessie voor een periode naar keuze van 30 of 50 jaar. Voor inwoners van Roeselare die begraven worden op een begraafplaats in Roeselare is dat momenteel €600 voor 30 jaar of €1000 voor 50 jaar. Niet-inwoners betalen het dubbele. Daarnaast dien je ook nog de grafkelder te voorzien. In Roeselare wordt een grafkelder voor twee personen momenteel aangeboden voor €600 en een kelder voor drie personen voor €850.

3.         Teraardebestelling in een (familie)grafkelder

In een grafkelder kunnen tot maximum 3 personen worden bijgezet. Hierbij neem je een concessie voor een periode naar keuze van 30 of 50 jaar. In Roeselare kost een concessie voor inwoners van de stad momenteel €600 voor 30 jaar of €1000 voor 50 jaar. Niet-inwoners betalen het dubbele.

Daarnaast koop je ook een kelder aan. Afhankelijk van de begraafplaats die je kiest, wordt die grafkelder voorzien door de gemeente zelf of door een aannemer. In Roeselare kost een grafkelder voor twee personen momenteel €600 en voor een kelder voor drie personen wordt €850 aangerekend. Na verloop van de concessieperiode kan de grafrust tegen betaling verlengd worden. Ook bij keuze voor deze formule geldt de verplichting om een grafsteen te plaatsen. Je kan de grafsteen vrij kiezen.

4.         Teraardebestelling op de kinderbegraafplaats

Kinderen tot 6 jaar kunnen in volle grond begraven worden in de vlindertuin. Speciaal geselecteerde hoge planten bloeien daar weelderig en brengen rust en geborgenheid. Concessies zijn er gratis voor 10 jaar. Voor een concessie van 30 jaar betaal je €600 en voor 50 jaar €1000. Niet-inwoners van Roeselare betalen het dubbele. Een grafkelder is bij deze formule niet mogelijk. Een grafsteen plaatsen is verplicht. Het ontwerp van de grafsteen is vrij te kiezen.

5.         Een begraafplaats, georiënteerd naar het Oosten

Op de begraafplaats in Beveren kan je terecht voor een graf gewend in oostelijke richting. Het graf blijft er 30 jaar liggen voor €600 en 50 jaar voor €1000. Niet-inwoners betalen het dubbele.

Crematie, de nieuwe norm

Uit cijfers van de Vlaamse crematoria blijkt dat ieder jaar minder mensen begraven worden. De gemiddelde Vlaming kiest immers steeds vaker voor crematie. Pakweg 15 jaar geleden werd ongeveer de helft van de overledenen in Vlaanderen gecremeerd. Vorig jaar is het Vlaamse gemiddelde percentage crematies gestegen tot 75%. Nooit eerder was dat cijfer zo hoog. En dat is niet alleen bij ons zo, maar in alle westerse landen wordt crematie stilaan de meest courante vorm van uitvaartverzorging. Die trend valt vooral op in de grootsteden, maar ook in de randgemeenten en op het platteland is de stijging duidelijk merkbaar. Uitvaartzorg Commeyne verzorgde in 2022 74% uitvaarten met crematie.

Bij crematies wordt alle weefsels van een overledene tot as herleid in een crematieoven die tot meer dan duizend graden wordt opgedreven. De begrafenisondernemer brengt de kist met het lichaam van de overledene naar het crematorium, samen met een toelating tot crematie die door de gemeente van overlijden werd uitgeschreven. Voor de kist in de oven geschoven wordt, wordt er een vuurvast identificatiesteentje op de kist gelegd dat het verdere traject volgt, zodat er nooit verwarring kan ontstaan over de identiteit van de overledene. Ingeval van thuisbewaring of bijzetting op het kerkhof blijft de as in de urne. Wanneer de as door ons wordt verstrooid, geven wij het steentje mee ter gedachtenis.

Misschien maken we de keuze voor crematie omdat we meer opties hebben om een mooie herdenkingsplek voor de overledene te creëren. Dat noemen we de asbestemming. Tegenwoordig is er een brede waaier aan mogelijkheden. We overlopen ze even.

1.         Begraven in een urnenveld

a.        Een standaard urnengraf

Op alle Roeselaarse begraafplaatsen is plaats voorzien om urnen te begraven. Een urne kan tien jaar gratis worden begraven. Voor dertig jaar en maximaal twee personen of vijftig jaar en maximaal drie personen is er een concessie nodig. Die kost €600 voor 30 jaar en €1000 voor 50 jaar voor inwoners van Roeselare. De tarieven worden verdubbeld voor niet-Roeselarenaars. Het grafteken moet voldoen aan strikte normen.

b.        Een vrij te kiezen urnengraf

Op de begraafplaats in de Groenestraat in Roeselare is er ook een perk voorzien van urnengraven waarbij je het uitzicht van het grafteken zelf kan bepalen. De prijs van de concessie is dezelfde als die op een standaard urnenveld. De prijs van het grafteken ligt meestal iets hoger.

c.        Bijzetting in het urnenbos

Het urnenbos van Oekene is een mooi alternatief voor traditionele grafkeuzes. Hiermee draag je immers bij tot het ontwikkelen van een groenere leefwereld. In een biologisch afbreekbare urne kan een overledene er gedurende 10 jaar gratis worden begraven op een anonieme plaats zonder grafaanduiding. Als je er een betalende concessie (€600 voor 30 jaar, €1000 voor 50 jaar) aangaat, kan je in overleg een plaatsje kiezen. Alleen dan mag een graf gemarkeerd worden met een zwerfsteen die door de stadsdiensten wordt aangebracht.

Bij de ingang van het urnenbos kan, als je dat wenst, een naamplaatje voor de overledene worden aangebracht.

Op het middenplein werd in openlucht een bezinningsruimte gemaakt. 60 personen kunnen er plaatsnemen voor een afscheid.

2.         Bijzetting in een columbarium

Een columbarium is een muur op het kerkhof met een aantal rijen nissen boven elkaar waarin urnen geplaatst kunnen worden. Zonder concessie kan dat voor één persoon, voor een periode van 10 jaar. Met een betalende concessie is een columbariumnis beschikbaar voor 30 jaar voor maximum twee personen (€600) of 50 jaar voor drie personen (€1000).

Er wordt aan de nis een uniforme gedenkplaat bevestigd met de gegevens van de overledene. Links naast de gedenkplaat mag een foto hangen van max. 7 cm x 9 cm

x 7 mm. Rechts naast de gedenkplaat is een bloemenvaasje voorzien. De strook vóór het columbarium mag niet gebruikt worden.

3.         Uitstrooiing

a.        Op een strooiweide

In een speciaal daartoe voorziene weide op de begraafplaats kan de as van een overledene worden uitgestrooid. Bij elke strooiweide staat een herdenkingszuil. Als je wil kan je daarvoor €50 een éénvormig naamplaatje laten bevestigen. Je kan bloemen op de as laten leggen, maar je mag er geen blijvende gedenksteentjes of symbolen achterlaten.

b.        Op zee

Assen kunnen op zee verstrooid worden. Verscheidene rederijen verzorgen uitvaartplechtigheden op zee en organiseren op geregelde tijdstippen afvaarten waarbij families de plechtigheid kunnen bijwonen.

c.        Op andere plaatsen

As uitstrooien op openbare plaatsen mag niet. Dat mag enkel op een begraafplaats of een daartoe bestemd terrein van je gemeente of stad. Op een lapje grond waarvan de overledene eigenaar was kan het wel.

Indien je de as wil uitstrooien op privéterrein heb je de schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar ervan. Die geschreven toelating moet afgegeven worden bij de dienst Burgerzaken van de gemeente van overlijden.

4.         Thuisbewaring

Een asurn mag ook thuis bewaard worden op een mooie en persoonlijke plek. Dat gebeurt op schriftelijk verzoek van de dierbaren. De as kan eventueel ook voor een deel bewaard worden, maar dat kan enkel door familieleden in de eerste lijn en diegene die feitelijk samenwoonde met de overledene. De burgerlijke stand van de gemeente moet op de hoogte gebracht worden, daar noteren ze waar de overledene terecht komt. Het volstaat uiteraard ook om uw begrafenisondernemer te informeren.

In onze rouwwinkel kan je je keuze maken uit een uitgebreide collectie aan asurnen, klassiek of modern. Je kan ook kiezen voor stijlvolle asjuwelen, zodat je je dierbare altijd bij je draagt. Wij helpen je graag bij je keuze.

Twijfel je nog wat in jouw geval de beste optie is? Neem dan zeker even contact op. Samen overlopen we alle stappen zodat de uitvaart zeker aan ieders wensen voldoet.

Meer artikels

Voordracht Manu Keirse

Elkaar helpen bij verlies en verdriet

Laatste huis

Massief houten mini-urnen, waarbij elke urne een unieke elegantie belichaamt en de diepste zorg...

Wabimento

Laat de bloemen in de natuur en zeg het met een koesterdoos van Wabimento. Een...

ASHES van Fréderique Vanvlasselaer - Porcelain Art Studio

Hedendaagse urnen om verlies een plaats te geven in het dagdagelijkse leven Steeds vaker...

Gftd. jewelry, gepersonaliseerde assieraden

In moeilijke momenten en in tijden van gemis, kan een kleine tastbare herinnering troost...

Voordracht Manu Keirse - dinsdag 7 mei 2024 - inschrijven vanaf nu!

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 15 tot 18u, zaterdag tot 17u

Uitvaartzorg Commeyne is lid van Uitvaartunie Vlaanderen, de beroepsvereniging die alle Vlaamse uitvaartondernemers vertegenwoordigt.

Wij zijn altijd bereikbaar, 7/7 en 24/24.

Wij maken gebruik van cookies

De website van Commeyne maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info